Małopolski Bunt

 

 

DEKLARACJA KRAKOWSKA „NIE MA CHLEBA BEZ WOLNOŚCI”

Porozumienie organizacji wolnościowych – Wolni Polacy Małopolska oraz my, zebrani 15 października 2022 r. na krakowskim Rynku i pod pomnikiem Grunwaldu polscy patrioci, żądamy zaprzestania działań niszczących polską gospodarkę. Inflacja to rezultat: lockdownów, sanitaryzmu, klimatyzmu, nieprzemyślanych sankcji i drukowania pieniądza bez pokrycia dla doraźnych interesów wyborczych, z naruszeniem zasad zapisanych w Konstytucji. Ani rząd, ani „totalna opozycja” nie pozwalają o tych oraz o innych ważnych dla Polski i Polaków sprawach głośno i swobodnie mówić (…) Czytaj dalej

RUCH
16 POSTULATÓW

Wolni Polacy to porozumienie organizacji narodowych i wolnościowych. Stowarzyszenie „Małopolski Bunt” to jeden z inicjatorów tego porozumienia, którego owocem jest ogłoszona 15 października 2022 r. Deklaracja Krakowska, zawierająca 16 postulatów będących podstawą odbudowy Rzeczypospolitej. Odwiedź stronę

BIAŁA KSIĘGA
PANDEMII KORONAWIRUSA

Gorąco zachęcamy do lektury Białej księgi pandemii koronawirusa, w której – w oparciu o setki artykułów naukowych (w większości opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych) – zostały omówione najbardziej istotne kwestie związane z wielkim kryzysem zdrowotno-polityczno-ekonomicznym, jaki ma miejsce od marca 2020 roku do dzisiaj, a którego fatalne skutki będą odczuwane przez co najmniej dziesięciolecia.