Stowarzyszenie

Nasze cele

 

Promowanie państwa obywatelskiego

Promowanie państwa obywatelskiego to najważniejszy cel naszego działania. Aby nasze państwo było państwem sprawiedliwym i nowoczesnym, należy upodmiotowić władzę obywatela – suwerena. Tylko udział indywidualnych jednostek w bezpośrednim rządzeniu tworzy wspólnotę narodową i właściwą strukturę państwa. Dlatego bardzo ważne jest, żeby Konstytucja gwarantowała prawa obywatelskie i udział poszczególnych jednostek w rządzeniu. Ważne są takie instytucje jak veto, referendum, inicjatywa ustawodawcza.

Propagowanie wolności jako podstawy egzystencji

Propagowanie wolności jako podstawy egzystencji jest najważniejszą zasadą współczesnego świata. Bez możliwości wyboru nie jest możliwe funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa. Wolność musi dotyczyć wszystkich aspektów życia, takich jak: wolność religii, wolność przekonań, wolność słowa, wolność ekonomiczna. Niezależnie od tego wolność nie może naruszać wolności innych ludzi i nie może być bezgraniczna, bo musi być oparta na zasadach kompromisu.

Kształtowanie postaw patriotycznych

Kształtowanie postaw patriotycznych jest cechą każdego państwa narodowego. Musi się ono opierać na przywiązaniu do tradycji, historii i ziemi ojczystej. Ważnym elementem jest dbanie o godne traktowanie symboli narodowych: flagi, godła i hymnu.

Rozwijanie świadomości wśród młodego pokolenia

Rozwijanie świadomości wśród młodego pokolenia to wyzwanie, które musimy podjąć dla przyszłości naszego narodu. Dlatego bardzo ważne jest, aby świadomość społeczna, polityczna, ekonomiczna była dobrze rozwinięta. Wraz z rozwojem cywilizacji należy zadbać, aby ślepa nowoczesność nie przysłoniła dotychczasowych osiągnięć w myśl zasady „nowe jest lepsze”. Dotarcie do młodego pokolenia jest naszym nadrzędnym zadaniem, od którego będzie zależało, w jakim kierunku będzie rozwijało się nasze społeczeństwo.

Krzewienie aktywności obronnej

Krzewienie aktywności obronnej jest bardzo ważnym elementem współczesnego państwa. Opiera się ono na indywidualnym zaangażowaniu w możliwości samoobrony, takiej jak umiejętności strzeleckie, umiejętności przeżycia w skrajnych warunkach, umiejętności walki w każdej postaci.

Szerzenie wiedzy zdrowotnej

Wiedza zdrowotna to jedna z najważniejszych spraw w naszym życiu. Zadbajmy o siebie i swoich bliskich na wielu płaszczyznach, żyjąc w zgodzie z naturą. Podstawą są: prawidłowe odżywianie, aktywny tryb życia, czyli sport i rekreacja, zdrowy odpoczynek i regeneracja, właściwa profilaktyka i styl życia, psychika i psychosomatyka.

Wspieranie aktywizacji osób niepełnosprawnych

Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych są nieodłącznie związane z dążeniem do równego traktowania wszystkich obywateli. Dlatego nie można zapominać o tych, których los uczynił w pewnych aspektach życia słabszymi i którym z tego powodu powinniśmy zapewnić szczególną opiekę i troskę. Wszelkie działania zmierzające do wyrównywania szans na godne życie jest dla nas istotnym zadaniem.

Regulamin Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie promuje państwo obywatelskie.

Prowadzimy edukację młodzieży w zakresie wartości patriotycznych.

Spotykamy się i dyskutujemy nad sposobami naprawy Rzeczypospolitej.