Kontakt: info@malopolskibunt.pl

Deklaracja Krakowska 15 października 2022 r.

przez w Ekonomia, patriotyzm, Wolność

15 października 2022 r., pod pomnikiem Grunwaldu w Krakowie, na zakończenie kilkugodzinnego protestu „Nie ma chleba bez wolności”, prezes stowarzyszenia Małopolski Bunt – Adam Hareńczyk odczytał Deklarację Krakowską (ten historyczny akt obejrzeć można w zaprezentowanej poniżej relacji telewizji wRealu24.pl). Deklarację – zawierającą 16 postulatów – uzgodniły i podpisały organizacje stowarzyszone w ruchu Wolni Polacy. Oto treść dokumentu:

 

Deklaracja Krakowska „Nie ma chleba bez wolności”

Porozumienie organizacji wolnościowych – Wolni Polacy Małopolska oraz my, zebrani 15 października 2022 r. na krakowskim Rynku i pod pomnikiem Grunwaldu polscy patrioci, żądamy zaprzestania działań niszczących polską gospodarkę. Inflacja to rezultat: lockdownów, sanitaryzmu, klimatyzmu, nieprzemyślanych sankcji i drukowania pieniądza bez pokrycia dla doraźnych interesów wyborczych, z naruszeniem zasad zapisanych w Konstytucji. Ani rząd, ani „totalna opozycja” nie pozwalają o tych oraz o innych ważnych dla Polski i Polaków sprawach głośno i swobodnie mówić. Zła i głupia polityka ekonomiczna łączy się dzisiaj z wieloma innymi działaniami klasy politycznej zagrażającymi fundamentom istnienia Polski i życia naszego narodu. Dlatego domagamy się:

1. Zaprzestania polityki zadłużania polaków, ukrywania długu poza budżetem, drukowania pieniędzy bez pokrycia; wycofania przepisów tak zwanego „Nowego Ładu”, które wprowadziły nowe, drastyczne obciążenia niszczące polską przedsiębiorczość.

2. Zaprzestania likwidacji i przywrócenia do pracy polskich kopalń, uwolnienia cen energii od działań spekulacyjnych i sztucznych opłat w całym łańcuchu od producenta surowca do końcowego odbiorcy.

3. Zachowania polskiej waluty jako gwarancji suwerenności oraz zaprzestania ograniczania swobody użycia gotówki w powszechnym obrocie.

4. Natychmiastowego wypowiedzenia tzw. Pakietu Klimatycznego i wycofania Polski ze wszystkich wynikających z niego zobowiązań.

5. Nieuznawania przez Polskę tak zwanej zasady warunkowości i stanowczego weta wobec jakichkolwiek ataków na suwerenność naszego kraju ze strony Unii Europejskiej, łącznie z zaprzestaniem wpłacania składek w sytuacji gdyby UE kontynuowała swoje wrogie Polsce działania.

6. Wprowadzenia autentycznej ekologizacji polskiego rolnictwa i prawdziwej kontroli jakości żywności na polskich stołach.

7. Odrzucenia dyktatu WHO i zawieszenia członkostwa Polski w tej organizacji do czasu jej zasadniczej naprawy i odcięcia od wpływów wielkich korporacji farmaceutycznych.

8. Uwolnienia zawodu lekarza spod wpływów koncernów farmaceutycznych i zaprzestania represji wobec lekarzy wiernych swojemu powołaniu, którzy chcą leczyć Polaków zgodnie z nauką i doświadczeniem.

9. Ukarania i rozliczenia winnych spowodowania katastrofy zdrowotnej w czasie tak zwanej pandemii, która skutkowała setkami tysięcy dodatkowych zgonów.

10. Zniesienia cenzury zarówno w mediach publicznych jak i korporacyjnych.

11. Wprowadzenia referendów, których przeprowadzenie po zebraniu wymaganej liczby podpisów byłoby obowiązkowe, a wynik wiążący dla organów państwa i samorządu.

12. Wycofania projektu totalitarnej ustawy o tak zwanej ochronie ludności (lex Wąsik).

13. Zaprzestania zamachów na normalną edukację i prób zastąpienia jej zdalnym nauczaniem.
14. Zaprzestania ukrainizacji Polski, a w szczególności ustawowego zablokowania możliwości uzyskiwania na dotychczasowych zasadach polskiego obywatelstwa prawa głosowania w jakichkolwiek wyborach przez obecnych uchodźców z Ukrainy. Zaprzestania przekazywania pieniędzy polskich podatników na pomoc socjalną i przywileje dla Ukraińców wykraczające poza przyjęty na świecie standard pomocy uchodźcom i zdrowy rozsądek.

15. Zaprzestania niebezpiecznej polityki prowojennej i podjęcia działań dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju w Europie.

16. Umieszczenia w Konstytucji zapisów gwarantujących, że polskie złoża surowców, polskie lasy, wody i monopole naturalne pozostaną na zawsze we władaniu narodu polskiego.

Domagamy się dialogu i debaty nad naszymi postulatami, a nie cenzury, wyzwisk i represji. Bez wolności myśli i swobody wypowiedzi nie ma możliwości rozwiązania polskich problemów, ta prawda była aktualna w roku 1956 i jest aktualna dzisiaj.

Te postulaty wyrażane są przez wiele oddolnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń obywatelskich, także przez niektóre, głównie pozaparlamentarne partie polityczne. Działamy w różny sposób, w różnych środowiskach, w różnym stopniu skupiamy się na poszczególnych postulatach, ale współtworzymy jednolity front, który wyznacza kto jest naszym wrogiem, a kto sprzymierzeńcem.

Dlatego wszystkie działania prowadzące do realizacji tych postulatów zobowiązujemy się w miarę własnych zasobów i możliwości solidarnie wspierać, odkładając na bok różnice światopoglądowe i sprawy drugorzędne, które są zawsze wykorzystywane do dzielenia Polaków. Zobowiązujemy się do wzajemnego szacunku i nieatakowania osób oraz grup działających na rzecz ich realizacji. Odwoływanie się przy rozwiązywaniu sporów do kneblujących debatę publiczną obecnych przepisów prawa uważamy za niedopuszczalne i dyskwalifikujące. stanowczo odrzucamy pozbawione podstaw wzajemne oskarżenia. Zamiast tego skupiamy się na walce i działaniach na rzecz odzyskania Polski, spory rozwiązujemy we własnym gronie, pamiętając, że konstruktywna krytyka jest konieczna, ale jej forma nie może szkodzić naszej sprawie.

Całość manifestacji i wieczornej debaty można obejrzeć w relacji telewizji wRealu24.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Małopolski Bunt